Parteneri


AB INSTAL colaboareaza cu cei mai importanti produ mai mult

Certificate


AB INSTAL investeste tot timpul in dezvoltarea si mai mult

Portofoliu


Va prezentam cateva proiecte realizate de AB Insta mai mult

Noutati


Programul Casa Verde pentru persoane fizice mai mult

Noutati

Programul Casa Verde pentru persoane fizice

 

Programul "Casa Verde" începe la 1 iulie

Începând cu data de 1 iulie 2010, Programul privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, denumit popular Programul "Casa Verde" va fi operational, iar persoanele fizice îsi pot depune dosarele de finantare nerambursabila la agentiile judetene de mediu din localitatile unde domiciliaza.
Bugetul alocat Programului pentru anul 2010 este de 110 milioane lei, fiind distribuit la nivelul fiecarui judet, în functie de numarul de locuitori al acestuia si poate fi consultat în anexa comunicatului de presa.
Scopul acestui Program este îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încalzire si obtinerea de apa calda menajera.
Prin finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu a proiectelor privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire, se încurajeaza utilizarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabila, nepoluante.
Programul, care se adreseaza exclusiv persoanelor fizice, consta în acordarea unor sume fixe, din bugetul Fondului pentru mediu, în functie de tipul instalatiei, astfel:
 • pâna la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
 • pâna la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura;
 • pâna la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
 • În cadrul acestui Program, poate aplica solicitantul care îndeplineste urmatoarele conditii:
 • este persoana fizica care îsi are domiciliul pe teritoriul României;
 • este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementeaza proiectul; imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
 • nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale în vigoare;
 • în activitatea desfasuratt anterior începerii proiectului nu a încalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.
 • Persoanele fizice, interesate sa aplice în cadrul Programului, pot consulta ghidul de finantare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 409/18.06.2010 si disponibil pe pagina web a Administra?iei Fondului pentru Mediu (http://www.afm.ro/casa_verde_pf.php).
  Ce documente sunt necesare pentru intocmirea dosarului?


  - cerere de finantare nerambursabila tip 
  - declaratie pe proprie raspundere 
  - extras de cont ce atesta contul bancar al solicitantului 
  - copie a cartii de identitate 
  - extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate asupra imobilului 
  care va beneficia de investitie 
  - certificat fiscal în original eliberat de primaria unde domiciliati care sa ateste ca 
  beneficiarul nu are datorii catre bugetul local 
  - plic A4

  Programul s-a incheiat urmeaza sa se reia din luna Aprilie 2012.